WPC system

  PORADY

   

   

   

   

  MONTAŻ TARASU NA WYLEWCE BETONOWEJ

   

  Na betonowe podłoże kładziemy legary systemowe, które są ułożone prostopadle do deski co 35-45 cm. Przy zastosowaniu systemów kompozytowych do celów komercyjnych o dużej eksploatacji stosujemy odstępy co 30 cm. Istnieje możliwość montowania desek w położeniu względem legarów pod kątem 30' lub 45'. Należy wówczas zagęścić odstęp pomiędzy legarami odpowiednio do 20 cm i 30 cm.

  Taras może być zamontowany na konstrukcji drewnianej lub stalowej (nie należy stosować legarów systemowych WPC, jako elementów konstrukcyjnych). Do konstrukcji drewnianej można zastosować pospolite gatunki drewna. Jeśli konstrukcja opiera się na bloczkach betonowych, legary należy podpierać co 30 cm.

  Nie można desek mocować ani kleić bezpośrednio do powierzchni.

   

  ZASADY MONTAŻU

   

  · Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji należy zwrócić uwagę na kierunek spadku podłoża. Jeżeli spadek występuje prostopadle do kierunku układania legarów należy je ponacinać od dołu, aby zapewnić swobodny odpływ wody spod tarasu.
  · Legary można przymocowywać do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub za pomocą łącznika kątowego. Jeśli chcemy zachował pełną hydroizolacje tarasu, możemy zastosować tzw. taras pływając, czyli pozostawić konstrukcję tarasu bez zamocowania do podłoża.
  · Odstęp między deskami powstaje przy zastosowaniu budowę klipsów montażowych. Przy łączeniu desek w jednej linii należy zachować odstęp 5 mm między czołami desek przy deskach o długości 3 m (przy montażu stosuje się  klin dystansowy). Odstęp między deskami a ścianą powinien wynosić 10 mm.
  · Do montażu deski (desek) w pierwszym rzędzie od zewnętrznej strony stosujemy tzw. klipsy startowe. Następne rzędy desek mocujemy do legarów za pomocą klipsów montażowych  i wkrętów ze stali nierdzewnej.

  · W przypadku wykonywania otworów w desce pod oświetlenie po obu stronach otworu należy podłożyć legar w celu uniknięcia ewentualnego uszkodzenia deski w osłabionym przez otwór miejscu.  
  · Montaż należy przeprowadzać przy temperaturze od +5 do +30 stopni C. 

   

   

  Wsporniki poziomujące

  11-15 mm 15-19 mm 19-27 mm 27-40 mm 40-70 mm

   

  70-120 mm 120-170 mm  170- 270 mm 270-370 mm 370-470 mm

   

  Wspornik 10 mm Dysk poziomujący 0-7% Podkładka ochronna Adaprer 50 mm Adapter 100 mm

   

   

  Elementy Systemu Poziomującego Harpun 


  Umożliwiają szybkie i dokładne ustalenie poziomu lub dystansu. Specjalne wyżłobienie zabezpiecza je przed odkształceniem nawet przy dużych obciążeniach. 

   

   

   

                                                   

   

   

  Podkładki i kliny dystansowe:

   

  Podkładki dystansowe Kliny montażowe Klin montżowy  
   
         

   

   

   

   

  OFERTA

  ^