Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

I. Administrator Danych Osobowych

z siedzibą w Toruniu ul. Batorego 46/52, 87-100 Toruń, decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

II. Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

biuro@wpcsystem.pl

lub korespondencyjnie:

WPC System Sp. z o.o.
ul. Batorego 46/52
87-100 Toruń

III. Źródło pozyskania Państwa danych osobowych

 • umowa na świadczenie usług,
 • zapytanie ofertowe.

IV. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji zawartej z nami umowy m.in.:

 • rejestracji, obsługi i zarządzania domenami,
 • zakładania i zarządzania kontami e-mail oraz zapewnienia obsługi i rozwiązywania problemów technicznych,
 • przesyłania faktur, przypomnień i wezwań do zapłaty,
 • obsługi zgłoszeń kierowanych do nas,
 • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • wypełnienia obowiązków prawnych.

V. Dane osobowe, jakie gromadzimy

 • dane identyfikacyjne – nazwisko i imiona, adres zamieszkania,  PESEL, NIP,
 • dane kontaktowe – adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail,
 • dane uwierzytelniające – wzór podpisu.

VI. Uprawnienia wobec WPC System Sp. z o.o.

Gwarantujemy prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

VII. Korzystanie z uprawnień

 • W przypadku sprostowania danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, , dane zostaną usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dane były zebrane drogą elektroniczną  do usług oferowanych dziecku.
 • W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, gdy Państwa dane są nieprawidłowe na okres pozwalający WPC System Sp. z o.o. sprawdzić ich prawidłowość, Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, Państwa dane nie będą nam już potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do dochodzenia roszczeń.

Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

IX. Udostępnienie Państwa danych osobowych

Dane osobowe udostępniane są tylko podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług hostingowych i domenowych.

X. Termin przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez cały okres zawartej z Państwem umowy a po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń,
 • wynikających z przepisów prawa np. podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 5 lat od zakończenia umowy.

Dodatkowo dane przechowujemy w celach rozliczalności tj, udowodnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.